Scientific Advisory Board

Dr Preeti Jain, Jabalpur, Madhya Pradesh

Dr Pankaj Chaturvedi, Mumbai, Maharashtra

Dr Amit Dhawan, Amritsar, Punjab

Dr Kaustubh Patel , Ahmedabad, Gujarat

Dr Deepak Khanna, Mumbai, Maharashtra

Dr Vishal Choksi, Ahmedabad, Gujarat

Dr Anjan Shah, Bangalore, Karnataka

Dr Kuldeep Bassi, New Delhi

Dr Bhagwan Das Rai, Udaipur, Rajasthan

Dr Shaji Thomas, Bhopal, Madhya Pradesh

Dr Subramanyam Iyer, Kochi, Kerala

Dr Senthil Murugan, Chennai, Tamilnadu

Dr Girish Rao, Bangalore, Karnataka

Dr Rahul Thakkur, Vadodara, Gujarat

Dr Arun Kumar, Kolkata, West Bengal 

Scroll to Top
Scroll to Top
×